myynti

Tarkista kiinteät kulut kerran vuodessa

Harvassa organisaatiossa ollaan täysin selvillä siitä, mihin kaikkeen rahaa kuluu. Varsinkin kasvun vaiheessa, kun myynti vetää, menopuolen tarkkailu voi monessa yrityksessä jäädä  kiireessä vähemmälle. Kun kasvua riittää ja kassassa on rahaa, esimerkiksi tukitoimintojen kustannukset eivät huolestuta niin kuin heikon myynnin aikana. Vanhasta tottumuksestakin saatetaan maksaa enemmän – kun sopimukset palvelun- tai tavarantoimittajan kanssa on aikanaan jollain perusteella tehty, uskotaan näiden perusteiden edelleen olevan voimassa.

Käy läpi olemassa olevat sopimukset

Sen sijaan, että uskoo saaneensa mukavalta myyntimieheltä aikanaan hyvän diilin, kannattaa kustannuksia summata ja kartoittaa ainakin vuosittain. Säästöjä löytyy helposti esimerkiksi tarkistamalla laajan hintahaitarin omaavia palveluita ja toimintoja.

Myynti

Myynnin generointi on yrityksen ensisijainen tehtävä. Pienikin kulusäästö voi myynniksi muunnettuna avata näkökulmaa. Paljonko bruttomyyntiä myyjälläsi pitää tehdä säästön (nettotuloksen) eteen?