Kustannussäästöjä liiketoiminnan prosesseissa etsittäessä ulkoistetut hankinnat kannattaa käydä läpi ja tutkia mahdollisuus kilpailutuksiin. Halvin ei aina kuitenkaan ole paras; esimerkiksi kaksi kertaa kalliimmat työkäsineet ovat todennäköisesti kestävämmät, ja tuovat lopulta viisinkertaisen säästön kestämällä käytössä pidempään. Siksi kustannussäästön löytäminen vaatii myös laajempaa perspektiiviä ja mahdollisesti asiantuntijan apua.

Säästöjä voi löytyä monilta osa-alueilta

Kustannustehokkuuden kannalta yritysten toiminnassa on aina petrattavaa ja parannettavaa. Yksi merkittävä tapa karsia yrityksen tai julkisen tahon kustannuksia on käydä läpi mahdolliset palveluiden ja toimintojen ulkoiset hankinnat. Jokaisen yrityksen perustarpeisiin kuuluvat muun muassa toimistotarvikkeet, jätehuolto tai taloushallinto ja palkanlaskenta. Merkittävä kysymys palveluiden tuottamisen kohdalla on, tekeekö asiat itse, vai ulkoistaako ne asiantuntijalle. Yrityksen tai julkisen tahon kustannustehokkuutta parannettaessa katse kannattaa kääntää ulkoisiin ostoihin ja palveluihin. Halvin ei aina ole pitkällä tähtäimellä paras ratkaisu. Asiantuntija auttaa laskutoimitusten tekemisessä myös pidemmällä aikavälillä.

Esimerkiksi toimistotarvikkeiden kohdalla kannattaa pohtia, mistä lopultakin maksaa. Onko järkevää tilata kaikki tarvikkeet erikseen, vai tilata esimerkiksi ennalta sovittu hyllytyspalvelu, jonka toimittaja pitää huolen siitä, että tarvikkeita on aina saatavilla? Ratkaisut riippuvat pitkälti yrityksen toimialasta ja toiminnan luonteesta.

Jätehuollon kohdalla yrityksen tarpeet vaihtelevat suurestikin toimialoittain. Siksi kannattaakin pohtia kustannuksia karsiessaan, mihin asti on valmis käsittelemään jätteet itse, ja missä kohtaa jätehuollon palvelu ottaa asian hoitaakseen.

Hyödynnä digitalisaatiota

Taloushallinnossa on merkittäviä kustannussäästöjä tarjolla erityisesti digitalisaation myötä – sähköisen taloushallinnon palvelut ovat tehneet monet manuaaliset työvaiheet tarpeettomiksi kirjanpidossa. Aikaa ja rahaa säästyy ja taloushallinto pysyy todennäköisesti paremmin järjestyksessä.

Kilpailutuksen asiantuntija auttaa kustannusten arvioinnissa, sillä he tuntevat ulkoisten palveluiden yleisiä hintatasoja ja osaavat tarjota erilaisia ratkaisuja niiden hoitamiseksi. Versa Finland kilpailuttaa jokaisen toimeksiannon kohdalla palveluntarjoajat, jolloin pystytään varmistamaan myös kustannustehokkuuden lisäksi palvelun laatu.

Kartoita tilannettasi Versa Finlandin asiantuntijan kanssa: http://versafinland.com/yhteystiedot/

Jarmo Ylivainio

Liikkeenjohdon konsultti, Kanta- ja Päijät-Häme, Uusimaa

050 560 2577