Faktat / tietoiskut

Myynti

Myynnin generointi on yrityksen ensisijainen tehtävä. Pienikin kulusäästö voi myynniksi muunnettuna avata näkökulmaa. Paljonko bruttomyyntiä myyjälläsi pitää tehdä säästön (nettotuloksen) eteen?

Aika

Aika on hyödyke. Tiesitkö että työn tarjontakäyrä on taaksepäin taipuva: Mitä paremmin meillä menee, sitä vähemmän aikaa haluamme uhrata työlle. Me säästämme aikaasi jotta voit keskittyä olennaiseen, jopa ennenkuin menee hyvin.